Ask to Dr Zakir Naik - Imam: Apa pandangan islam terhadap orang berkelamin ganda?