Ask to Dr Zakir Naik - Dr. Cheung: Bolehkan seseorang yang tidak mengenal islam masuk agama islam untuk alasan menikah?